અફેસીયા (વાચાઘાત) : અફેસીયા અસરગ્રસ્ત સાથે અસરકારક રીતે વાતચીત કેવી રીતે કરવી?

અફેસીયા (વાચાઘાત) : અફેસીયા અસરગ્રસ્ત સાથે અસરકારક રીતે વાતચીત કેવી રીતે કરવી?

અફેસિયા એક પરિસ્થિતિ છે જે વ્યક્તિ ની વાતચીત કરવાની ક્ષમતા હરે છે. જે વ્યક્તિ ની ભાષા બોલવાની, લખવાની તથા સમજવાની શક્તિ ને અતિશય અસર કરે છે . અફેસિયા અચાનક પણ લાક્ષણિકપણે પક્ષઘાત, સ્ટ્રોક કે મગજને ગંભીર ઈજા થવાથી થતી અસર છે. જો તમે કોઈ અફેસિયા અસરગ્રસ્ત ની સારવારમાં સંકળાયેલ હોવ તો તેમની સાથે અસરકારક વાતચીત કરવા માટે નીચે મુજબ નાં જરુરી મુદ્દા ધ્યાનમાં રાખશો.

 • વાતચીતકરતાંઅગાઉઅસરગ્રસ્તનુંધ્યાનવાતચીતતરફજદોરો.  
 • આસપાસમાં થતો ઘોંઘાટ અવાજ ઓછો કરો.
 • હંમેશા સાદા અને સરળ શબ્દો અને ટુંકા સરળ વાક્યો દ્વારા વાતચીત કરો .
 • જરુરી હોય ત્યાં સુધી ધીમા અવાજે વાતચીત કરો.
 • ખાસ શબ્દો ઉપર ભાર મુકો.
 • સાવ ધીમા કે બાળકો જેવી કાલી ભાષામાં વાતચીત કરવી. વાતચીતનો ટોન સામાન્ય રાખવો.
 • ધીરજ રાખો. અસરગ્રસ્ત ને પુરું વાક્ય બોલવા દો. તેમના અધુરા વાક્યને તમે પુરું કરશો.
 • હાવભાવ, લખાણ કે ચિત્રોનો ઉપયોગ કરી એકબીજાને વાતચીત સમજાવો.
 • સામુહિક વાતચીતમાં અસરગ્રસ્ત ની અવગણના કરશો. તેમને પણ વાતચીતમાં શામેલ કરો .
 • અસરગ્રસ્ત ને સ્વતંત્ર વાતચીત માટે પ્રોત્સાહિત કરો.
 • અસરગ્રસ્ત પાસે થી હા તથા ના માં તમારી વાતચીત સમજ્યા નો જવાબ માંગો.
 • વધું સારી વાતચીત માટે મોબાઈલ એપ્લીકેશન નો ઉપયોગ પણ ફાયદાકારક છે.

ઉપરાંત આપની પાસે કોઈ ઉપયોગી મદદગાર માહિતી છે? જો હોય તો અહીં ઉમેરો અથવા અહીં ફોર્મ દ્વારા મોકલો.

અમને માહિતી અન્ય ભારતીય સ્થાનિકભાષામાં અનુવાદ કરવામાં મદદ કરવા વિનંતી. માટે ફોમૅ દ્વારા સંપર્ક કરો.

આ પોસ્ટ ને વધુ અને વધુ પ્રમાણમાં શેર કરી લોકોને મદદરૂપ થાવ..   . ધન્યવાદ !!

અન્ય સ્ટ્રોક પિડીતો, તેમની સારસંભાળ રાખનાર,  સાધન તથા સેવા આપનાર  લોકોને પ્રોત્સાહન અને ખાસ તો HOPE (આશા) આપવા અને માહિતી ના આદાન પ્રદાન માટે તેમજ  ભારતમાં સ્ટ્રોક જાગૃતિ વધારવા માટેનાં અભિયાનને સપોટૅ કરવા જોડાવ…..

** Whatsapp Group: https://strokesupport.in/contact/

** અમારી સાથે સ્વયંસેવક તરીકે, અથવા પ્રતિસાદ આપવા કે તમારા ઇનપુટ્સ શેર કરવા માટે જોડાવા માટે નાં માધ્યમો જેવાં કે ટેલિગ્રામ, લિંક્ડડિન, ફેસબુક (ઘણી સ્થાનિક ભારતીય ભાષાઓમાં), ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ, પિંટેરેસ્ટ અને યુટ્યુબ જેવાંસોશિયલ મીડિયા જૂથો અને ચેનલો સહિત દરેક માધ્યમથી અમે ઉપલબ્ધ છીએ.

https://strokesupport.in/connect/

 ખુબ ખુબ આભાર !

ગુજરાતી અનુવાદ માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપના સભ્ય ભરત ચાંગેલા જીનો ખૂબ ખૂબ આભાર.

If you have limited/No information about Stroke, its symptoms and consequences, we STRONGLY suggest you read at least one of the following before you leave this Website, as well as share the links with your friends and family. You may save someone from sudden death or being crippled for life !
* Be fast – Stroke Symptoms in English with Videos of Actual Strokes

* स्ट्रोक (आघात) – हिंदी में कुछ जानकारी
* स्ट्रोक-के-साधारण-लक्षण
* In Gujarati – જ્યારે સ્ટ્રોક આવે ત્યારે BE FAST
* In Bengali – Be Fast – দ্রুত !
* In Odiya – ଷ୍ଟ୍ରୋକ: ମୃତ୍ୟୁ ଅଥବା ଶାରୀରିକ/ମାନସିକ ଅସମର୍ଥ

Join other Stroke Survivors, Caregivers and equipment/service providers for help, encouragement , knowledge sharing and most importantly – hope – via:
** Telegram Global Stroke Support Group : https://t.me/strokesupportgroup
** Whatsapp Group: https://strokesupport.in/contact/
ALL other means to connect with us, including Social Media Groups and Channels on Telegram, LinkedIn, Facebook ( in many local Indian Languages) , Twitter, Instagram, Pinterest and YouTube ; as well as means of Volunteering, giving Feedback, sharing your inputs etc. may all be found at :
https://strokesupport.in/connect/
Please DO have a look and join in wherever convenient as well as share.
Thank you VERY MUCH !

Leave a Reply